Nejlepší místečko o koních

- máš koně?

- byl/a si někdy na koňském táboře?