Nejlepší místečko o koních

Jak stříhat koně

Připravte se

 

1 Vždy se připravte na to, že stříhání koně vám zabere hodně času - stříhání může klidně trvat dvě až tři hodiny. Nestříhejte ve spěchu a ujistěte se, že začnete včas, abyste stříhali za denního světla - pamatujte, přírodní světlo je vždy lepší než umělé.

 

2 Než začnete, zkontrolujte, zda máte všechno co potřebujete - a navíc kolečko, lopatu a koště.

 

3 Než začnete, zkontrolujte si výbavu - zkontrolujte, zda jsou v pořádku dráty a zástrčky.

 

4 Vždy stříhejte tam, kde je sucho, kde nejsou překážky, kde je dobré světlo a nekluzký povrch.

 

5 Když stříháte ve stáji, nejprve zameťte, ať není nikde sláma apod. a nezapomeňte odstranit kýble s vodou.

 

6 Pokud možno mějte při ruce náhradní mašinku, abyste mohli dokončit práci, kdyby se vaše rozbila v polovině stříhání. To je důležité, hlavně když stříháte koně, který je pod sedativy.

 

7 Mějte alespoň jeden náhradní pár žiletek, pro případ, že by se vaše během stříhání otupily. Také je můžete vyměnit, když se žiletky, které používáte, příliš ohřejí a jsou pro koně moc horké. Myslete dopředu a žiletky si nechte naostřit včas.

 

8 V zájmu hygieny se ujistěte, že mašinka a žiletky jsou čisté, než je použijete na jiného koně. Je dobré mít pro každého koně jiné žiletky.

 

9 Nestříhejte špinavého koně. bláto a špína ztěžují práci a mohou otupit žiletky. Pokud je to možné, koně před střiháním vykoupejte, ale ujistěte se, že je kůň při střihání již suchý - dobré je koně vykoupat již den před stříháním.

 

10 Nestříhejte mokrého koně, proto si čas na stříhání dobře naplánujte. Není dobré stříhat koně, kdy je zpocený po práci anebo stál celé dopoledne v dešti ve výběhu.

 

Správná výbava

 

11 Neoblékejte si vlněný svetr, protože chlupy se na něj budou lepit - a dostanou se všude. Overal se hodí nejlépe, protože zabrání tomu, aby se chlupy dostaly dovnitř. Také si vezměte silné boty s gumovou podrážkou pro vaši ochranu.

 

12 Vždy používejte ostré žiletky. Dosáhnete tak lepšího výsledku a také nebudou koně tahat, což by pro něj bylo nepříjemné a i by to mohlo zastrašit.

 

13 Koně s jemnou kůží a srstí potřebují jemné žiletky a méně silné mašinky, a naopak koně s tlustou kůží a hrubou srstí budou potřebovat silnější mašinku.

 

14 Bezdrátové mašinky s baterkou znamenají, že se nemusíte starat o dráty. Dávají více volnosti k pohybu a jsou dobré pro nervózní koně.  Nevýhodou je, že se musí dobíjet a vy se musíte ujistit, aby byly dostatečně nabité, aby se nevybily během stříhání.

 

Dobře udělaná práce

 

15 Mašinku nechte nějakou chvíli běžet, než ji přiložíte na koně.

 

16 Začněte stříhat rameno nebo nižší část krku koně, je zde méně pravděpodobné, že vás kůň kousne nebo kopne.

 

17 Hustou anebo dlouhou srst budete možná muset stříhat dva až třikrát. Nepřetěžujte mašinku příliš mnoha chlupy.

 

18 Žiletky budete muset naolejovat přibližně každých 10 minut během stříhání, a zkontrolujte si, zda nejsou ucpané chlupy anebo příliš horké.

 

19 Aby nebyly vidět čáry používejte dlouhé tahy s rovnoměrným tlakem a každý tah ještě jednou překryjte. Také pamatujte na to, že srst se po stříhání srovná až asi za dva dny.

 

20 Chcete-li si vyznačit plochu pod sedlem nebo dečkou, kterou nebudete chtít stříhat, můžete na koně položit sedlo a označíte si okraje křídou anebo stříhejte přímo kolem sedla. V tom případě si nechte malý kus rezervy, který opravíte později. Je důležité, aby tento střih měl správnou velikost a byl na správném místě - když skončíte, tenký pruh chlupů by měl lemovat okraj sedla.

 

21 Používejte křídu anebo mýdla na sedlo  k označení střihu, kde se koni ponechává srst ve tvaru deky. Spodek sedlové dečky ukazuje spodní okraj střihu.

 

22 Používejte uzlíčky na provázku k měření délek, tak by střih byl stejný na obou stranách.

 

23 Když je chladno, začněte stříhat hlavu a krk a zbytek ponechte na konec, aby koni nebyla zima.

 

24 Při stříhání průběžně zametejte podlahu, protože chlupy způsobují, že podlaha je kluzká a to by mohlo způsobit nehodu.

 

25 Když stříháte oblouk nebo křivku, otáčejte mašinku tak, abyste vždy stříhali proti směru chlupů.

 

26 Abyste získali přesnou rovnou linii, držte mašinku vertikálně ke koňskému tělu.

 

27 Natáhněte přední nohu koně dopředu, abyste natáhli kůži mezi nohami. To tuto oblast více zpřístupní a zabraňuje tomu, aby se kůže zachytila o žiletky.

 

28 Bandáž na ocas pomůže udržet ocas z cesty, když stříháte zadek a zadní nohy.

 

29 Když stříháte vnitřek zadní nohy, lépe na svou práci uvidíte, budete-li stříhat z opačné strany. Držte přitom ocas, stůjte blízko vedle koně a dejte pozor!

 

30 Při stříhání zadní nohy položte jednu ruku na hlezno, abyste cítili, kdyby kůň chtěl kopnout.

 

31 Opřete-li se o koně, můžete jej odradit od kopnutí.

 

32 Nejlepší je začít stříhat zadní nohy tak, že se postavíte za koně a začnete stříhat ve výši cca jedné šíře dlaně nad hleznem.

 

33 Mějte po ruce asistenta, který podrží přední nohu koně, abyste zabránili pohybu, kopání a neklidnému stání. To je velice dobré, když stříháte ostatní nohy. Asistent by měl stát v rovnováze s mírně rozkročenýma nohama a držet přitom jednou rukou kopyto a druhou rukou podpořit koleno. Při práci na zadní noze zvedněte přední nohu na té samé straně, protože koně mohou stále kopnout, když stojí na diagonálním páru nohou.

 

34 Pod hřívu se vám nejlépe bude stříhat, když ji dáte na druhou stranu a budete stříhat 1 cm pod kořeny.  Omylem střižená hříva poroste zubatě.

 

35 Když stříháte nervózního koně, nejprve se ho dotýkejte mašinkou aniž by byla zapnuta, aby si kůň na ni zvykl. Mašinku zapněte, aniž byste se s ní koně dotýkali a nechte ho, až si zvykne na zvuk. toto možná budete muset opakovat několik dní, než se kůň přestane bát.

 

36 K tomu, aby si vystrašený kůň zvykl na zvuk mašinky, je také dobré, když stříháte vedle něho koně, který se nebojí. Kůň se tak dozví, že se stříhání nemusí bát. V tomto případě se ale ujistěte, že nervózní kůň klidnému nemůže ublížit.

 

37 Důvěru koně zvýšíte tím, že mezi mašinku a tělo koně dáte svoji ruku tak, aby kůň cítil jemné vibrace.

 

38 U nervózního koně ze začátku používat mašinky menší a tišší, než si zvykne a vy budete mašinku moci vyměnit za větší.

 

39 Jestliže víte, že se kůň nechává stříhat jen obtížně ať děláte co děláte, ostříhejte nejprve obtížnější místa, než bude kůň příliš neklidný nebo žiletky horké.

 

40 Pokud se kůň hýbe, je lepší pokračovat, než mašinku opětovně nasazovat.

 

41 Během stříhání se koně dotýkejte rukou, abyste ho zároveň varovali i uklidňovali.

 

42 Když kůň negativně reaguje na zvuk mašinky, zacpěte mu uši kusem bavlny.

 

43 Při stříhání kolem hlavy je dobré koni rukou zakrýt oči.

 

44 Stříháte-li koně pod sedativy, velmi dobře se předem připravte, a označte všechny místa, než přijede veterinář. Dobré je také, aby stříhali dva lidé, každý z jedné strany - práce bude rychleji hotova. Kůň nebude potřebovat tolik sedativ a vás to vyjde levněji.

 

45 Dejte koni při stříhání deku a i po stříhání kůň má stát pod dekou, aby nenastydl.

 

46 Po skončení koně vyčistěte a přejeďte ho vlhkým a horkým ručníkem. Když to dovolí počasí, je dobré koně vykoupat.

 


47 Střih vybírejte podle toho, jakému účelu kůň slouží. Téměř cele se stříhají koně, které hodně pracují, a jen trochu koně, kteří jsou většinou ve výběhu.

 

48 Stříhat můžete v zimě podle potřeby, ale nestříhejte koně, jakmile má letní srst, stříhání by ji zkazilo.

 

49 Malá mašinka se vyplatí na těžce dosažitelná místa v hlavě.

 

50 Využijte svou mašinku co nejvíce. Lépe se s ní například zastřihává konec ocasu než nůžkami. Také se dá využít ke stříhání řídké hřívy.