Nejlepší místečko o koních

- dorozumívání koní

co říká kůň ušima


Uši zašpičatěné dopředu - Co se tam vepředu děje?!

Uši na stranu - Slyším něco ze strany!

Když visí na stranu:Dřímu!

Uši zašpičatěné dozadu - Při jízdě: Dávám pozor na to, co ode mne požaduješ!
Mezi koňmi: Podřizuji se ti!

Uši položené dozadu - Dávej pozor nemůžu tě vystát.
Kousnu tě nebo tě kopnu!

Živě se pohybující uši - Děje se tu toho tolik, že nevím, kde mám poslouchat dřív!

Co říká kůň hlavou a krkem?

Zvedání a poklesávání hlavy - Pokouším se vidět ostřeji!

Potřásání hlavou - Pryč s mouchami!!
Nebo: To se tedy musím divit!!

Házení hlavou do výšky - Svátá dobroto, to jsem se polekal!!!

Zvedání hlavy s postrčením - Hej, starej se o mě!!

Otáčení hlavy ke straně - S tím nechci nic mít!!

Kroucení krkem - Nejradši bych se hnal do všech stran!!
Ve vážnějších situacích : Chci odtud pryč!!!!

Mávání hlavou sem a tam (tkalcování) - K smrti se nudím!!!

Co říká kůň nohama?


Zvedání nohy - Dávej pozor, vyrážím!!!

Zvedeání přední nohy s kvíkáním - Jen drž odstup, ještě nejsme přátelé!!!

Podupávání nohama - Buď tak hodný a nech mě na pokoji!!

Při sedlání: Nemám vůbec chuť do práce!

Hrabání - Žebrání: Dej mi neco k jídlu!

Před válením: Teď si udělám pěkné místo k válení!

Ve sněhu: Chci najít něco k žrádlu!!

Zvedání nohy (během žraní): Mám obrovský hlad, tak mi nic neberte!


Co říká kůň ohonem?


Ohon velmi vysoko zdvižený - U hřebců při boji nebo namlouvání nevěsty; na úprku;
ve hře či při nadšeném pozdravu.

Zdvižený ohon - Při pozdravu; u klisen, které očekávají hřebce; při průzkumu; když mají koně menší strach; také při kálení.

Ohon daleko natažený - V pohybu či při úmyslu se pohybovat nebo zvýšit rychlost; všeobecná pozornost.

Ohon visí - Spánek, dřímota, bolest, nemoc, když je kůň naháněn.

Stažený ohon -Strach podrážděného; před tím , než kůň začne vyhazovat v sebeobraně; ze zoufalství.

Kořen ohonu svisle nahoru (jen u hříbat) - Chci si s tebou hrát!

Mrskání ohonem - Stísněnost, nervozita či hněv.

Co říká kůň tlamou a nozdrami?


Vysící dolní pysk - U starších koní při únavě nebo ve velkém horku.


Dlouhý horní pysk (tlama mírně pootevřená) - Pokud se kůň chce válet nebo mýt, nebo když chce ukázat ostatním jedincům, že by se rád nechal drbat po srsti.


Pevně zavřená tlama (nozdry napjaté a rozšířené) - Pozorný a bojácný.


Otevřená tlama (vyceněné zuby) - Nezaměnitelné gesto při ohrožení.


Ohrnutí pysků při otevřené tlamě - Když zachytí zajímavý pach.


Klenutí horního pysku dozadu.
Toto lze pozorovat obvzláště u hřebců a valachů, když cítí vzrušenou klisnu.


Dělání tlamičky (u hříbat) - Gesto podřazenosti vůči starším jedincům, ale také vůči předmětům nahánějícím strach.


Zívání (kombinované s protahováním) - Pro uvolnění svalů před spaním, ale i po probuzení či při nudě.