Nejlepší místečko o koních

- sportovní ježdění

Test 2 - Sportovní ježděníDrezurní obdélník pro mezinárodní soutěže má rozměry...
 
20 x 40 m

20 x 60 m

40 x 60 m

Překážka na parkuru, která se skládá ze dvou stejně vysokých klád postavených za sebou a která se zdolává jedním skokem se nazývá...
dvojbradlí

oxer

dvojitý oxer

Stupeň parkuru, při kterém se skáčí překážky vysoké 130 cm je stupeň...
"S"

"L"

"ST"

Při stupni "S" v drezuře se nevyžaduje...
kontracval

z couvání do nacválání

poloviční pirueta ve cvalu

Koním startujícím na distančních jízdách stupně "ZM" musí být nejméně...
4 roky

2 roky

6 let

Bílý praporek je na parkuru umístěn z ... strany překážky.
pravé

levé

Při drezúře je obvyklý počet rozhodčích...
7

10

5

Jiný název pro závody všestrannosti je...
military

distanční jízdy

steeplechase

Maximální délka bičíku pro parkur je...
100 cm

75 cm

125 cm

Je při drezúře stupně "L" povinná uzda?
Ano

Ne

0 - 4 body - Vy asi moc nezávodíte, ale to nevadí! Hlavní je, když jste u koní šťastný!

5 - 8 bodů - Vy už asi o závodění něco víte, ale ne zas tak moc...ale nezoufejte! Tyhle otázky byly dost těžké!

9 -10 bodů - Tak tady někdo buď podváděl, nebo je to takový profík, že se před ním hluboce skláním!