Nejlepší místečko o koních

Věk koně

 

 

Průměrný věk je nejvýše 20 let. Nejvyšší výkonnosti dosahuje kůň mezi 7 - 12 rokem.

 

Trojí dospělost

v 9 - 12 měsících - pohlavní dospělost

v 3 - 4 letech - chovná dospělost

v 5 - 7 letech - tělesná dospělost

 

Životní cyklus koně

prvních 12 měsíců

- malé nohy, pevná potrava v 6 týdnech, ve 2 měsících ztráta husté srsti, odstav ve 4

  a půl až 6 měsíců, pohlavní dospělost (v 9 až 12 měsících)

střední věk

- v 5 - 10 letech tělo plně vyvinuto, kůň na vrcholu svých sil

pokročilý věk

- zuby se obrušují, žvýkání potravy je obtížnější

 

Odhadnutí stáří koně podle stupně tělesného vývinu a celkového vzhledu

hříbata

- vysokonohá, jsou vyšší než delší, mají klínovitou hlavu s vyklenutým čelem, čelisti

  průměrně krátké, pysky tuhé, k dásním těsně přivřené

- mají nedostatečně vyvinutý kohoutek a na krku krátkou hřívu, v níž je dosud mnoho

  vlnitých podsadových chlupů

 

starší koně

- hranaté tvary

- srst začíná bělet nejprve na hlavě, první bílé chlupy se objevují na očních obloucích a teprve potom narůstají jinde po těle -koně

  prokvétají

- grošovaní bělouši ztrácejí grošování a stávají se čistě bílými

- hlava ukazuje nejvýrazněji obraz stárnutí: kostní hrany a výčněly se ostřeji rýsují navenek

- hřbet koně se pronáší, plece se posunují víc dopředu a kolem řiti se úbytkem tukového vaziva tvoří hluboké jámy u hodně

  starých koní